Zaiqedaar Take Away

Next to Abbass Medical center or Third street from Dr. Hameer Clinic,
Kariakoo,
Ilala,
Dar es Salaam,
Tanzania.
+255 752 786116
Muda wa kazi
Tuesday - Sunday: 8:00 am - 12:30 am

Huduma

We take orders for

 • Wedding
 • Birthday Parties
 • Anniversary parties
 • Events
 • And many other parties and events

We offer:

 • Good For Groups
 • Take Out
 • Delivery
 • Catering
 • Waiter Service
 • Outdoor Seating

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
 • Ubora wa huduma
 • Ubora wa bei kulingana na huduma
 • Ubora wa mazingira ya huduma
 • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?