O'bay Grill

Sheesha Garden Cafe, Kaunda drive, Oyster bay,
Msasani,
Kinondoni,
Dar es Salaam,
Tanzania.
+255 787 557 962
Muda wa kazi
Tuesday - Sunday: 4:00 pm - 2:00 am

Huduma
  • Exotic and delicious dinners
  • Grills and Berbeques
  • A hangout for friends and family
  • Popular joint for watching football

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?