Butcher Shop

Corner of Chole and Kahama Road,
Msasani,
Kinondoni,
Dar es Salaam,
Tanzania.
Muda wa kazi
Monday - Friday: 9:00 am - 6:00 pm
Saturday: 8:00 am - 3:00 pm

Huduma

We stock

  • Beef
  • Pork
  • Lamb
  • Chicken
  • As well as other value added products.

We have a range of sauces, marinades, fresh salad and vegetables to make your meal complete!!

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?